Download Hiren boot 15.2 tiếng Việt Full ( File *.ISO)

Hiren’s Boot có vai trò rất quan trọng trong việc giúp bạn tạo một đĩa CD phần mềm có chứa tất cả các chương trình về máy tính. Ví dụ như Boot hệ điều hành, kiểm tra phân tách vùng dữ liệu ổ đĩa, check hiệu suất của hệ thống, khôi phục dữ…
Read More...